Matične stanice krvi iz pupkovine

Posljednjih desetak godina sve više pozornosti znanstvene javnosti usmjereno je na istraživanja na području rasta i razvoja matičnih stanica.

Istraživanja na ovom području, posebno kada se govori o kloniranju te fetalnim stanicama, predmet su etičkih diskusija i prijepora. Zahvaljujući ovim pitanjima, koja su s pojavila početkom stoljeća, istraživanja su se okrenula matičnim stanicama koje se nalaze u pupkovini.

Što je krv iz pupkovine?
Krv iz pupkovine, još se naziva i placentalna krv, je krv koja se nalazi u krvnim žilama pupčane vrpce. Nakon rođenja djeteta, podveže se pupčana vrpca i ta krv ostaje u krvnim žilama i placenti. Unatrag 10-tak godina ta krv se bacal!. Istraživanja su pokazala da se u krvi u pupkovini nalaze visoko vrijedne matične stanice iz kojih, osim stanica koštane srži, mogu nastati i druge stanice.

Što su matične stanice i za što se mogu upotrijebiti?
Matične stanice stvaraju ljudsko tijelo. One imaju sposobnost stvaranja različitih tkiva, organa i sistema ljudskog tijela. Matične stanice, koje se nalaze u krvi iz pupkovine, imaju sposobnost stvaranja stanica koštane srži i imunološkog sustava. Iz tih stanica nastaju eritrociti stanice koje prenosi kisik, leukociti stanice koje služe za obranu organizma i trombociti stanice koje sprečavaju nastanak krvarenja. U ljudskom organizmu postoje tri izvora tih stanica. To su koštana srž, periferna krv i krv iz pupkovine.

Sposobnost tih stanica da se razviju u druge stanice i organe otkrivena je tek nedavno, što je otvorilo nove mogućnosti u liječenju mnogih bolesti, kao što su infarkt miokarda, oštećenja spinalne moždine, možadani infarkt ili Alzheimerova bolest.

U današnje vrijeme, matične stanice se primjenjuju u svrhu liječenja hematoloških bolesti, kao što su leukemija i oboljenje limfoma. Nakon primjene kemoterapije i prethodne pripreme, matične stanice se putem periferne krvi infundiraju bolesniku te se na taj način bolesna koštana srž zamijeni zdravom.

Koji je princip liječenja matičnim stanicama?
Današnji princip liječenja sastoji se od toga da se visokim dozama citostatika i zračenjem uništi bolesna koštanu srž, međutim, tim se postupkom istovremeno uništavaju i matične stanice bolesnika. Bez drugih matičnih stanica, bilo da su to vlastite matične stanice bolesnika pohranjene u tekući dušik ili matične stanice davatelja, odnosno umbilikalne krvi, život bolesnika ne bi bio moguć. Bez pomoći tih stanica bolesnici ne mogu preživjeti više od dva do tri mjeseca. Na današnjem stupnju razvoja medicine, istraživanja su pokazala, da se osim razvoja tih stanica prema stanicama koštane srži mogu razviti stanice prema stanicama mišića, živčanog tkiva ili krvnih žila. Danas su najintenzivnija istraživanja upravo u tom pravcu te je moguće očekivati veliki napredak na tom području.

Koje se bolesti liječe transplantacijom matičnih stanica krvi iz pupkovine?

Svakim danom sve je više bolesti koje se liječe transplantacijom matičnih stanica krvi iz pupkovine:

Maligne bolesti

 • Akutna limfocitna leukemija
 • Akutna mijelocitna leukemija
 • Kronična mijeloična leukemija*
 • Mijelodisplastični sindrom
 • Neuroblastom

Nemaligne bolesti:

 • Adrenoleukodistrofija
 • Amegakariocitna trombocitopenija
 • Blackfan-Diamond sindrom
 • Dyskeratosis congenita
 • Fanconi anemia
 • Gunther-ova bolest
 • Hunter-ov sindrom
 • Hurler-ov sindrom
 • Teška aplastična anemija
 • Kostman-ov sindrom
 • Lesch-Nyhan-ov sindrom
 • Osteopetroza
 • Teška kombinirana imunodeficijencija (SCID)
 • Talasemija
 •  X-vezan limfoproliferativni sindrom

*Ukoliko se ne postigne učinak Glivec-om

www.zaklada-ana-rukavina.hr

Komentari