Sanjarica

Sanjarica - Sanovnik Sanjarica je alat koji je stvoren za interpretaciju slika u snu. Sanjarica uključuje određene slike koje su povezane sa određenim interpretacijama. Uglavnom, sanjarice pretpostavljaju da su snovi smisleni i odrazuju znanje koje je kao prvo dostupno na podsvijesnom nivou.

Interpretacija sna je proces davanja značenja snovima. U mnogim drevnim društvima, uključujući Egipat i Grčku, snovi su se smatrali nadnaravnom komunikacijom, ili način božanske intervencije ćiju su poruku mogli otkriti samo oni sa posebnim moćima.

Interpretacija sna je uzeta kao dio psihoanalize krajem 19 stoljeca. Manifestacija sadržaja u snu (ono što vidimo u snu) se analizira kako bi se otkrio skriveni sadržaj sna (podcrtane misli u snu - zašto se baš to sanjalo).

Čitati

Ako čitate pismo ili rukopis - dobitak; ako čitate novine - uspjeh u životu; ako čitate knjigu - potrudite se da još mnogo toga naučite pa ćete imati koristi u životu.

Priznanica

Primiti priznanicu novčani dobitak; ako izdajete priznanicu - blagostanje - .

Liker

Piti - ne vjerujte previše ljudima; krive informacije mogu potaknuti greške. Nuditi - zbog nemarnosti ćete propustiti bitan događaj i nekoga povrijediti. Praviti - posvetite sebi malo vremena.

Medvjed

Kojeg lovite u snu znak je da će vam trud biti uzaludan; ako vas medvjed napada, vaš neprijatelj ili suparnik je isuviše jak.

Pijanac

Znak da se u društvu želite dokazati, ali na pogrešan način. Bit ćete skloni samokažnjavanju i samozaboravu, bježanju od problema "guranjem glave u pijesak".

Prizemlje

Simbolizira roditeljsku kuću, nostalgiju za prošlim životom. Znači da vas očekuje smiren i zadovoljan život.

Bunar

U snovima muškaraca bunar je izvor zadovoljstva, ali i straha od njegove tame i dubine. Žene obično sanjaju bunar koji je prazan ili prepun.