Konverter ženskih konfekcijih brojeva

Stoljećima odjeća nema više onu prvobitnu namjenu zaštite od hladnoće ili skrivanja tijela. Njena je namjena postala mnogo kompleksnija: oblačimo se tako da bismo se dopali sebi i drugima, ponajprije suprotnom spolu.

Konfekcijski brojevi su različiti za različite zemlje. Tako je opće poznato da su talijanski brojevi manji, američki su slični europskim, britanski su priča za sebe, itd.