Idealna tjelesna težina (ITT)

Da bi saznali koja je vaša idealna težina potrebno je uzeti u obzir više parametara, a oni su: spol, visina, težina i dob, uzevši u obzir da su udjeli masnog tkiva, koštane mase i vode optimalne. Iz zdravstvenih razloga preporučljivo je težiti svojoj idealnoj težini, jer višak kilograma danas u svijetu uzrokuje mnoge zdravstvene probleme.

Izračunajte vašu idealnu tjelesnu težinu