Prije trudnoće svakako na pregled

Zbog sve veće učestalosti spolno prenosivih infekcija kao i drugih bolesti koje pogađaju organe spolnog sustava...

Zbog sve veće učestalosti spolno prenosivih infekcija kao i drugih bolesti koje pogađaju organe spolnog sustava, kako žena tako i muškaraca, svakako bi prije planiranja trudnoće trebalo učiniti neke osnovne preglede.
Zdrave žene s redovitim menstruacijskim ciklusom trebaju prije svega otići na sveobuhvatan, tzv. sistematski ginekološki pregled. Ginekolog će s pacijenticom prvo porazgovarati o eventualnim dosadašnjim tegobama (ginekološka anamneza), a zatim obaviti dva pregleda - "klasičan" palpacijski i vaginalni ultrazvučni pregled. Pri palpacijskom pregledu uzet će i bris za Papa test. Ta je pretraga vrlo važna jer Papa test otkriva eventualne spolno prenosive infekcije, poput onih Humanim papiloma virusom, Trichomonasom vaginalisom i Gardnerellom vaginali.

Liječiti oba partnera
Neki mikroorganizmi koji mogu izazvati tzv. sekundarnu neplodnost zahtijevaju dodatnu mikrobiološku obradu cervikalnih briseva. To su klamidija (Chlamydia trachomatis) i mikoplazme (Mycoplasma moninis i Ureaplasma urealiticum). Zbog komplikacija koje može izazvati u trudnoći (prijevremeni porod, prijevremeno prsnuće plodovih ovoja) i nakon poroda kod novorođenčeta (upala pluća, meningitis, sepsa) važno je isključiti i postojanje infekcije Beta hemolitičkim streptokokom grupe B. Dokaže li se infekcija bilo kojim od navedenih uzročnika, trebaju se liječiti oba partnera.

Trudnoća

Pokaže li nalaz Papa testa promjene (CIN 11,111 i jače) ginekolog će ženu poslati na daljnju obradu i odrediti joj liječenje prije planirane trudnoće. Palpacijskim ginekološkim pregledom liječnik će ustanoviti postoje li neka odstupanja od normalnog položaja i veličine unutarnjih spolnih organa - maternice i jajnika. Vaginalnim ultrazvučnim pregledom dobiti će se uvid u gradu organa te uočiti eventualne nepravilnosti koje bi mogle utjecati na zanošenje ili kasnije iznošenje trudnoće.

Ultrazvuk može otkriti manje ili veće miomatozne čvorove na maternici, kao i djelomične ili potpune pregrade i druge anomalije maternice, čija je učestalost rjeđa. Ova pretraga može otkriti ciste na jajnicima (najčešće funkcionalne, zatim endometriotične i rjeđe dermoidne) te tzv. mikrocistične ili policistične jajnike, koji su češći problem.

Ima li žena veće miomatozne čvorove, liječnik će joj vjerojatno predložiti da se odstrane, jer svojom veličinom i položajem mogu stvarati komplikacije u trudnoći i porodu. Endometriotične i dermoidne ciste jajnika kao i eventualne tumore jajnika također treba riješiti prije planirane trudnoće.
Eventualne dodatne pretrage se određuju na temelju podataka iz ginekološke anamneze (prijašnje neuspjele trudnoće, ranije teže ginekološke bolesti i češće upale u području jajnika, loš nalaz Papa testa i si.).

Ako trudnoća izostaje...

Ima li žena neku drugu težu ili kroničnu bolest (teže srčane greške, kronične plućne, bubrežne, neurološke, imunološke, hematološke, psihičke bolesti, šećerna bolest), svakako mora otići na kontrolu kod nadležnog specijalista. Neophodno je njegovo mišljenje hoće li trudnoća utjecati na eventualno pogoršanje osnovne bolesti. Ako pak trajno uzima lijekove zbog neke bolesti, također je potrebna specifična dodatna obrada. Možda će joj se morati promijeniti terapija, jer bi lijekovi koje je do tada uzimala mogli oštetiti plod.

Ako dvoje zdravih mladih ljudi planira dijete i ima redovite spolne odnose, prvih godinu dana ne treba ništa poduzimati ako žena ne ostaje trudna. Tek nakon tog vremena trebaju se obratiti liječniku i krenuti na specifične, a često i komplicirane pretrage, posebice za ženu. Zato na prvu pretragu ide muškarac - neophodan je njegov spermiogram. Naime, neke ranije preboljele bolesti, a i sam način života mogu utjecati na kvalitetu sperme.

Zbog današnjeg načina i tempa života sve je više žena koje majčinstvo žele ostvariti nakon 35. donosno 40. godine života. U takvim situacijama, uz navedene uobičajene ginekološke preglede, može se buduće roditelje uputiti u genetsko savjetovalište, jer s porastom životne dobi raste i rizik od kromosomskih anomalija ploda. Genetsko savjetovanje i prekoncepcijska obrada (kariogram oba supružnika) preporuča se i kada u obitelji već ima malformirane djece.
 

Komentari