Batine u odgoju ne pomažu!

Čak i roditelji koji tjelesno kažnjavanje ne prakticiraju, ponekad udare svoje dijete po stražnjici...

Čak i roditelji koji tjelesno kažnjavanje ne prakticiraju, ponekad udare svoje dijete po stražnjici. Provedene s mnogobrojne studije koje pokazuju da tjelesno kažnjavanje, na duge staze, može biti samo kontraefekt u ponašanju vašeg djeteta.

Dijete smatra kad ga udarite, da i ono ima pravo to učiniti
Djeca iz obitelji u kojima se pribjegava tjelesnom kažnjavanju sklonija su agresiji kao načinu rješavanja sukoba s braćom, prijateljima i kolegama iz razreda. Poznato je da djeca uče oponašajući odrasle. Kad vi udarite, poručujete djetetu da je u redu udarati druge ljude.

Dijete ćete poniziti batinama
Da bi dijete dobro postupalo, mora se dobro i osjećati. Ako razbije tanjur i vi ga udarite, ono će pomisliti: "Nisam dobar". Shvatiće te batine da je tanjur koje je razbilo puno vrednije od njega. Nakon udarca nema nazad, čak ni zagrljaj nakon udarca, kao znak opraštanja, neće ukloniti težinu udarca - dijete će dugo osjećati udarac, i izvana i iznutra.

Batine

Batine samo potiču ljutnju
Djeca često doživljavaju tjelesno kažnjavanje kao nepravdu pa će kazna, umjesto da djeluje kako biste vi željeli, samo potaknuti dijete da bude još prkosnije. Čak i ako vam se učini da se složilo s vašim postupkom, dijete može "kuhati" u sebi. Ispitujući svoje osjećaje nakon udaranja djeteta, roditelji shvaćaju da su samo dali oduška svojoj ljutnji. No, to može biti opasno i završiti ovisnošću koja će roditelje gurnuti u neprekinuti krug zlostavljanja.

Udaranjem omalovažavate i sebe
Duboko u sebi, roditelji koji djecu kontroliraju batinama također se ne osjećaju dobro. Često udare dijete u očaju, no kad kasnije shvate da to ne djeluje, osjećaju se još nemoćnije. Da biste djetetu bili autoritet, ono vam mora vjerovati i cijeniti vas, a ne bojati vas se.

Zapamtite da uloga roditelja u odgoju djece nije kažnjavati ih nego usmjeriti prema boljem ponašanju. Pohvalite i nagrade vaše dijete, topli odnos pun povjerenja ponukat će dijete da radi ono što želite, te da se lijepo ponaša i kad niste pored njega..
 

Komentari