Homeopatija

Homeopatija nastoji uspostaviti poremećenu ravnotežu pacijenta uporabom odgovarajućih prirodnih pripravaka.

Homeopatija nastoji stimulirati kod bolesne osobe vlastiti prirodni kapacitet samoizlječenja. Homeopatski lijekovi djeluju tako da pomažu u samoobrani organizma. Oni nas "cijepe" protiv bolesti. Klasična homeopatija uzima u obzir emocionalna, mentalna i fizička svojstva pojedinca; na osnovi potpune slike odlučuje koji lijek odabrati.

Klinička homeopatija tretira ciljano određene bolesti homeopatskim lijekovima, s obzirom na homeopatsku farmakopeju. Najčešće koristi komibinirane homeopatske pripravke radi što veće sigurnosti. Klinička je homeopatija idealna za liječenje najčešćih tegoba, kao što su gripa, upala sinusa, prehlada, kašalj, artritis, alergija, ekcemi, tjeskoba i stres, reduciranje tjelesne težine, migrena i glavobolja, tegobe u menopauzi, kandidijaza, PMS, i dr.

Homeopatija stavlja pacijenta u globalni kontekst. Ona uzima u obzir pacijentovu određenu predispoziciju da na određeni način reagira u situaciji u kojoj se pojavljuje prijetnja njegovom zdravlju. Homeopatija shvaća bolest kao posljedicu poremećaja u samom tijelu; budući da tijelo posjeduje prirodnu obranu koju homeopatski lijekovi mogu stimulirati, da bi izliječila određenu bolest, homeopatija nužno ide do samog njezinog izvora.

Homeopatija zdravlje

Homeopatija se temelji na tri važna načela. Ona su:
Zakon sličnosti
Treba postojati veza između bolesti i lijeka. Osnovni princip homeopatije jest dakle princip "slično se liječi sličnim" - "similia similibus curentur" - što znači da se bolest može liječiti supstancom koja je u stanju proizvesti simptome slične onima od kojih pati pacijent. Već samo ime otkriva nam taj princip: riječ homeopatija je grčkog porijekla: homois = sličan, pathos = bolest.
Infinitezimalnost
Homeopatija koristi biljne, mineralne i kemijski proizvedene mješavine prirodnih supstanci. Oni se po određenom postupku sve više razrjeđuju, čime se postižu sićušne, lat. infinitezimalne, gotovo neznatne doze originalne supstance.
Cjelovitost
Budući da homeopatija smatra osobu cjelinom, svaki se tretman temelji na pretpostavci da je svaka bolest vidljiva manifestacija dublje ukorijenjenog poremećaja.
Homeopatija otkriva i primjenjuje supstance koje su istovjetne energiji tijela, stoga je potrebna minimalna razina vitalne energije kako bi tijelo uopće moglo reagirati na homeopatski tretman.
 

Komentari