Dovedite se u formu i bez aktivnog vježbanja

Često se tjelesna aktivnost povezuje isključivo s aerobikom, fitnesom ili žestokim vježbanjem.

Često se tjelesna aktivnost povezuje isključivo s aerobikom, fitnesom ili žestokim vježbanjem. No, tjelesna aktivnost svaki pokret mišićno-koštanog sustava koji za to utroši određenu energiju, a vježbanje je ponavljanje planiranih, strukturiranih pokreta i usmjereno je na održavanje ili unapređenje jedne ili više odrednica tjelesne spremnosti.

Osim strukturiranog vježbanja najmanje 3 puta tjedno po 60 minuta kako se do sada preporučalo, sve je više onih koji zagovaraju postupnu promjenu načina života.

To znači da u svakodnevicu treba uklopiti aktivnosti kao što je svakodnevna šetnja od 15 minuta, penjanje stepenicama, vožnja biciklom, individualne vježbe više od 10 minuta dnevno i slično. Svi imamo uobičajene izgovore da nemamo vremena ili opreme te da organizirane aktivnosti nisu dovoljno pristupačne, ali uz malu volju sve postaje lakše i jednostavnije.

Šetnja

Dokazano je višegodišnjim praćenjima da ljudi manje odustaju i spremniji su na postupnu promjenu načina života ako su ciljevi realniji i dohvatljiviji.

No to ne znači da se trebate odreći svoje gimnastike ili aerobike ako u tome uživate. Kod tjelesne aktivnosti vrijedi pravilo: ikakva je bolja od nikakve, više je bolje nego manje, ali ne valja ni pretjerivati.
 

Komentari