Sanjarica - Put

Put

Ravan i dobar put - uspjeh u radu; neravan, krivudav ili strm put - teškoće ili gubitak novca.

Pojmovi slični pojmu Put

 • Čamac

  Vidjeti čamac čuvaj se, prijeti ti opasnost. Voziti se u čamcu uspjeh u radu. Natovareni čamac pred vama je glad, neimaština. Čamac pun vode bolest. Pasti iz…

 • OGLAS
 • Juriš

  Očekuje vas gubitak novca.

 • Bar

  Gubitak novca. Svađa u obitelji.

 • Oranje

  Ako sanjate da orete, znak je to da ćete imati uspjeh u radu; ako sanjate drugu osobu da ore, znak je da ćete imati teškoće na poslu, koje ćete lako savladati.

Komentari