Sanjarica - Lpmar

Lpmar

Biti kod njega - kvarovi u kući ili s automobilom. Biti - težak posao koji ste odlagali sada morate obaviti. Plaćati - nenadani novčani izdatak.

Pojmovi slični pojmu Lpmar

 • Sluga

  Novčani dobitak; udobnost; biti sluga - očekuje vas težak posao.

 • OGLAS
 • Agent

  Biti - težak posao. Vidjeti ga neugodnosti.

 • Tiskara

  Raditi u njoj - nezadovoljstvo poslovnim rezultatima, dugotrajni novčani problemi. Ići u nju - novčani izdatak.

 • Svirač

  Novčani izdatak.

Komentari