LED-rasvjeta ili digitalna svjetlost

EU je u rujnu 2009. godine zabranila prodaju, svima nam najpoznatijega izvora svjetlosti, žarulje sa žarnom niti.

EU je u rujnu 2009. godine zabranila prodaju, svima nam najpoznatijega izvora svjetlosti, žarulje sa žarnom niti.

Protjecanjem električne struje žarna se nit zagrije do usijanja i tako zrači energiju u obliku vidljive svjetlosti i toplinskog zračenja. Ona naime troši golemu količinu električne energije te ima kratak vijek trajanja (otprilike 1.000 sati). Od te goleme količine električne energije, "klasična" ili električna žarulja potroši samo 5% za proizvodnju svjetlosti, a ostalih 95% pretvori u toplinu. One su dakle veći grijači nego osvjetljivači.

Art rasvjeta toshiba

S druge strane one su i veoma osjetljive. Svi znamo da je velika mogućnost da će pregorjeti, ukoliko ih više puta palimo i gasimo u kratkom roku. Edison je patentirao svoja poboljšanja i sa svojim je timom krajem 19. stoljeća konstruirao žarulju s karboniziranom bambusovom niti koja je mogla svijetliti i do 1.200 sati.

Daljnji razvoj uključio je nove materijale i nova otkrića u obliku žarulja punjenih različitim inertnim plinovima te općenitu potragu za izvedbama izvora svjetlosti koji bi imao što veću iskoristivost i što duži vijek trajanja, to su primjerice halogene i fluokompaktne žarulje.

Dakle, u tu istu skupinu, žarulja sa žarnom niti, iako im je životni vijek duži, spadaju i halogene žarulje. Sljedeći tip istih žarulja su fluokompaktne žarulje ili poznatije kao "štedne žarulje".

One su skuplje od klasičnih žarulja sa žarnom niti, ali je njihov trošak električne energije značajno manji te traju puno duže od klasičnih žarulja, oko 10.000 sati.

art rasvjeta led

U usporedbi sa svim navedeni s pravom možemo reći da će LED-žarulja (LED rasvjeta) odnosno LED-tehnologija postati junakom našega doba (Art rasvjeta).

Princip rada LED-žarulje vidljiv je u kratici imena LED - Light-Emitting Diode, na radu svjetlosne diode, tj. poluvodiča koji pretvara električnu energiju u svjetlost.

Poluvodič će od elektrona proizvesti foton svjetlosti. LED-žarulja, u usporedbi sa svim gore navedenim, dugotrajnija je (u prosjeku traju dvadesetak godina/tri sata dnevno), troši puno manje i ne sadržava živu.

Komentari