Ljepilo pri ruci

U kućanstvu se često događaju razne nezgode: bilo da je riječ o paranju šava na kožnatoj sofi, lomljenju keramičkih posuda ili pucanju gumenih čizama. Kako se takve štete brzo i jednostavno mogu popraviti?

Univerzalno ljepilo u svakom je kućanstvu u brojnim situacijama jednostavno nezamjenjivo. Može poslužiti za povezivanje gume, kože i poroznih materijala, kao što su keramika, drvo i karton, ali povezuje I plastiku, porculan, metal i kamen.

Nova su ljepila Istodobno fleksibilna i vodootporna. Mjesta na koja nanosite ljepilo moraju biti savršeno čista I suha, a dijelovi koje spajate trebaju se savršeno poklapati. Ljepilo se u tankom sloju nanosi na jednu stranu, a dijelove koje želite slijepiti odmah prislonite na ta mjesta i dobro pritisnite. Ljepilo će se primiti nakon 10 do 80 sekundi.

Komentari