Horoskop

Rak - Žena Rak

22.06. - 22.07.

Vrline: Žena Rak je pasivna, ali zna da će doći do onoga što želi. Točno uočava ono što će zadovoljiti njene potrebe i toga se drži. Zatvorena je i teško je doprijeti do njene nutrine. Ona tu nutrinu pažljivo i brižno njeguje. Ima prirođen osjećaj za brigu o drugima. Vrlo je nježna i pažljiva. Odnosi s drugim ljudima uvijek su na određenoj distanci iz straha da ne bude povrijeđena. Nije previše borbena, niti previše realna, niti previše aktivna. Potreban joj je jak poriv da bi se suočila sa životom. Uporna je u sprovođenju jednom donesenih odluka. Osjetljiva je na agresiju, provokaciju ili neprijateljstvo. Ljubazna je, nasmijana, nježna, puna razumjevanja prema bliskim osobama. Voli samoću ili društvo malog broja prijatelja. Ima strahovito dobro pamćenje. Ljubav smatra za vječnu i konačnu vezu s određenim partnerom. Obožava djecu. Dom joj je oaza mira, ljubavi i sigurnosti i ako treba branit će ga svojim životom. Teško ju je razumjeti jer je suzdržljiva, stidljiva i povučena. Prepuna je dubokih, romantičnih osjećaja koje potiskuje u sebi. Vrlo je maštovita i intuitivna.

Mane: Žena Rak može biti hirovita i svojevoljna, preosjetljiva, ćudljiva i promjenjiva. Sklona je zapuštanju osobne naobrazbe i hipohondriji. Sklona je samosažaljenju. Posesivna je i ljubomorna. Nezasitna je u jelu. Nastoji manipulirati svojim partnerom i okolinom. Svojim čestim promjenama raspoloženja može biti naporna za okolinu.

Komentari